Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Τα πρακτικά συνεδρίου για το Σπήλαιο 4 - Κουμράν / The proceedings of a Conference on Cave 4

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill ο τόμος με τα πρακτικά του συνεδρίου που έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη τον Ιούνιο του 2009 κι είχε ως θέμα του τα ευρήματα του Σπηλαίου 4 στο Κουμράν:

George J. Brooke & Jesper Høgenhaven (εκδ.), The mermaid and the partridge : essays from the Copenhagen Conference on Revising Texts from Cave Four, (Studies on the Texts of the Desert of Judah 96), Leiden ; Boston : Brill 2011
ISBN: 540 978-90-04-19430-4

Περιεχόμενα τόμου
 • Molly M. Zahn, "Building textual bridges : towards an understanding of 4Q158 (4QReworked Pentateuch A)", 13-32
 • Moshe J. Bernstein, "4Q159 : nomenclature, text, exegesis, genre", 33-55
 • Alex P. Jassen, "Re-reading 4QPesher Isaiah A (4Q161) : forty years after DJD V", 57-90
 • Roman Vielhauer, "Reading Hosea at Qumran", 91-108
 • Trine B. Hasselbalch, "Two approaches to the study of genre in 4Q172", 109-118
 • Søren Holst, "4Q173a : a part of an eschatological Midrash?", 119-127
 • George J. Brooke, "From Florilegium or Midrash to commentary : the problem of re-naming an adopted manuscript", 129-150
 • Jesper Høgenhaven, "4QTanhumim (4Q176) : between exegesis and treatise?", 151-167
 • Mark Laughlin / Shani Tzoref, "Theme and genre in 4Q177 and its scriptural selections", 169-189
 • Mika S. Pajunen, "4QSapiential Admonitions B (4Q185) : unsolved challenges of the Hebrew text", 191-220
 • Mladen Popovic, "4Q186. 4QZodiacal Physiognomy : a full edition", 221-258
 • Gregory L. Doudna, "Allusions to the end of the Hasmonean Dynasty in Pesher Nahum (4Q169)", 259-278
 • Mogens Müller, "Pesher commentary and its afterlife in the New Testament", 279-287

Δεν υπάρχουν σχόλια: