Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον ηλεκτρονικό τεύχος του JHS / A new article in the current e-issue of JHS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο. Πατήστε στον τίτλο για να βρεθείτε στο κείμενό του:

Hava Shalom-Guy, "The Call Narratives of Gideon and Moses: Literary Convention or More?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: