Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Οι ευαγγελικές διηγήσεις του πολλαπλασιασμού των άρτων / The Gospel stories of the feeding of the crowds

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ το βιβλίο της συναδέλφου δρ. Ζωής Τερλιμπάκου με τον τίτλο:

"... καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν..." Οι ευαγγελικές διηγήσεις του πολλαπλασιασμού των άρτων, Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2010
ISBN 978-960-6865-33-6
286 σελίδες

Στην εισαγωγή της η συγγραφέας συζητά τη σπουδαιότητα του θαύματος και παρουσιάζει το σκοπό και τη μέθοδο που ακολουθεί στη μελέτη της. Στη συνέχεια στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει την ιστορία της ερμηνείας της διήγησης. Ακολουθεί, στο δεύτερο κεφάλαιο, η ιστορικοφιλολογική ερμηνεία των διηγήσεων και παρουσιάζεται  εν συντομία το παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο των διηγήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο η συγγραφέας εφαρμόζει την κοινωνιολογική προσέγγιση του θαύματος και το συνδέει με τα γεύματα του ελληνορωμαϊκού και ιουδαϊκού κόσμου. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, αποπειράται μία ευχαριστιακή ανάγνωσή τους και συνδέει τις ευαγγελικές διηγήσεις για τον πολλαπλασιασμό των άρτων και τον χορτασμό του πλήθους με την ευχαριστιακή εμπειρία των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων.
Όπως η συγγραφέας σημειώνει στον πρόλογό της (σ. 1):
"Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να δώσει μια ολοκληρωμένη ερμηνεία κάτω από το πρίσμα των κλασσικών αλλά και σύγχρονων μεθόδων ερμηνείας και να αναδείξει την ευχαριστιακή ερμηνεία των διηγήσεων. Τελικός της στόχος είναι να αναδειχθεί η ευρύτερη αντίληψη του όρου της ευχαριστίας ως έκφραση της εκκλησιαστικής ταυτότητας της αρχέγονης εκκλησίας και να συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό μιας νέας θεώρησης της αναζήτησης των απαρχών του χριστιανισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: