Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Αρχαιολογία και ΜΜΕ / Archaeology and Media

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον άρθρο του δημοσιογράφου Michael Buettner σχετικά με τον τρόπο που τα ΜΜΕ αξιοποιούν και προβάλλουν αρχαιολογικά ευρήματα που σχετίζονται με τη Βίβλο.
Για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, πατήστε στον τίτλο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: