Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

Ταυτότητα και αρχαία επιστολογραφία / Identity and ancient epistolography

Το Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας και Θρησκείας του Πανεπιστημίου του Durham διοργανώνει διεπιστημονικό συνέδριο με τον τίτλο:

"Configuring Communities: The Socio-Political Dimensions of Ancient Epistolography"

14-16 Ιουλίου 2011
Πανεπιστήμιο του Durham


Το διεπιστημονικό αυτό συνέδριο θα διερευνήσει τις σύνθετες κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις της αρχαίας επιστολογραφίας, δηλ. τους τρόπους μέσα από τους οποίους αυτό το είδος εμπλέκεται στις διαδικασίες διαμόρφωσης και κατασκευής της ταυτότητας. Η "κοινοτική" διάσταση της επιστολογραφίας εκφράζεται μέσα από διάφορους τρόπους, π.χ. μέσα από επιστολές που κοινότητες γράφουν σε επιμέρους άτομα, η επιστολές που γράφει η μία κοινότητα στην άλλη. Αυτά τα φαινόμενα δίνουν αφορμή για τη συζήτηση πολλών επιμέρους θεμάτων: (1) την πολιτική της διαμόρφωσης της ταυτότητας μέσα από την περιγραφή χαρακτήρων και την αυτοπαρουσίαση, (2) τους συλλογικούς συγγραφείς και τους συλλογικούς αποδέκτες της επιστολής, (3) τα λειτουργικά ισοδύναμα - προσωπική εμφάνιση, ο προφορικός αγγελιοφόρος, η αποστολή της επιστολής, (4) οι επιστολές ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ γεωγραφικά διασκορπισμένων παραληπτών και (6) η αρχαία επιστολική θεωρία. αυτό το σύνολο των ζητημάτων θα καλυφθούν στο συνέδριο μέσα από συγκριτικές προσεγγίσεις και με παραδείγματα από κοινότητες της αρχαίας Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής. 

Πρόγραμμα συνεδρίου

Πέμπτη 14 Ιουλίου

Introduction: Theoretical Approaches (Chair: Ingo Gildenhard)

14.15 - 15.00 h: Thorsten Fögen (Durham University):
“Ancient epistolary theory and the configuration of communities through letters”

15.00 - 15.30 h: Tea / coffee break

Letters and Literary Communities (Chair: Ingo Gildenhard)

15.30 - 16.15 h: Roy Gibson (University of Manchester):
“Ancient letter collections as constituted communities”

16.15 - 17.00 h: Catharine Edwards (Birkbeck, University of London):
“Present absence in Seneca’s Letters”

17.00 - 18.00 h: b r e a k

18.00 h: Dinner

Παρασκευή 15 Ιουλίου

Configurations of Power and Epistolary Communication (1): Persia and Greece

(Chair: Thorsten Fögen)

9.30 - 10.15 h: Sebastian Grätz (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz):
“The literary and ideological character of the letters in Ezra 4-7”

10.15 - 10.45 h: Tea / coffee break

10.45 - 11.30 h: Manuela Mari (Università di Cassino):
“Power in dialogue. The letters and diagrammata of Macedonian authorities to local communities”

11.30 - 12.15 h: Paola Ceccarelli (Durham University):
“Letters and decrees. Diplomatic protocols in the Hellenistic period”

12.15 - 14.30 h: Lunch buffet

Configurations of Power and Epistolary Communication (2): Rome and Judaea (Chair: Paola Ceccarelli)

14.30 - 15.15 h: Robin Osborne (University of Cambridge):
“Letters, diplomacy, and the Roman conquest of Greece”

15.15 - 16.00 h: Ingo Gildenhard (Durham University):
“A Republic in Letters: Cicero’s correspondence with exiled familiares”

16.00 - 16.30 h: Tea / coffee break

16.30 - 17.15 h: Philip Alexander (University of Manchester):
“‘From me, Jerusalem, the Holy City, to you Alexandria in Egypt, my Sister ....’ (b.Sanh. 107b): The Role of Letters in Power Relations between ‘Centre’ and ‘Periphery’ in Judaism in the Hellenistic and Roman Periods”

17.15 - 18.00 h: Lutz Doering (Durham University):
“Configuring addressee communities in ancient Jewish letters”

19.00 h: Conference Dinner

Σάββατο 16 Ιουλίου

Letters and Communities in Early Christianity (Chair: Lutz Doering)

9.00 - 9.45 h: Peter Head (University of Cambridge):
“Letter carriers and epistolary communication in early Christianity”

9.45 - 10.30 h: John Barclay (Durham University):
“The letters of Paul and the construction of early Christian networks”

10.30 - 11.00 h: Tea / coffee break

11.00 - 11.45 h: Karl-Wilhelm Niebuhr (Friedrich-Schiller-Universität Jena):
“The configuration of the addressee community in the Letter of James”

11.45 - 12.30 h: Judith Lieu (University of Cambridge):
“Letters and the construction of a Christian narrative”

12.30 - 13.00 h: Concluding discussion

13.00 h: Lunch buffet

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και το ερευνητικό project γενικότερα, πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: