Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Το κοινωνικό πλαίσιο της γραφής / The social context of writing

 Στο ιστολόγιο ANE Today o Philip Boyes εξηγεί πώς η γραφή είναι μία σύνθετη κοινωνική διεργασία η οποία για να κατανοηθεί πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες, αλλά και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία γραφής καθώς κι οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτήν. Ως παράδειγμα ο Boyes παρουσιάζει τις πινακίδες της αρχαίας Ουγαρίτ:

The Social Context of Writing in Ancient Ugarit


Μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο του Philip Boyes, Script and Society: The Social Context of Writing Practices in Late Bronze Age Ugarit εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: