Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

O John Kloppenborg για την Q / John Kloppenborg on Q

 Στο ιστολόγιο Urbs & Polis μπορείτε να παρακολουθήσετε μία σύντομη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη του John Kloppenborg στην οποία εξηγεί γιατί η Θεωρία των Δύο Πηγών παραμένει η καλύτερη λύση για το συνοπτικό ζήτημα:

"Q" and Friends

Δεν υπάρχουν σχόλια: