Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Το τρέχον τεύχος του Expository Times / The current issue of Expository Times

 Expository Times 133/7 (2022)

  • Gerald Glynn O’Collins, SJ, "Does Philippians 2:6–11 present Christ as a superior angel?" 269-274 (abstract)
  • Paul A. Holloway, "Ideology and Exegesis: A Response to Gerald O’Collins," 275-283 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: