Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

 Biblical Theology Bulletin 52/1 (2022)

  • Frank Adu, "The Concepts of Yahweh in the Hymnic Doxologies of Amos 4:13, 5:8–9, and 9:5–6," 3-16 (abstract)
  • Paul K. Moser, "God as Righteous Agitator: Grounding Biblical Theology," 17-26 (abstract)

Review Article 

  • Cornell Collin, "The Question of God’s Perfection," 27-36 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: