Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Το τρέχον τεύχος του Journal of Ethics in Antiquity and Christianity / The current issue of Journal of Ethics in Antiquity and Christianity

Journal of Ethics in Antiquity and Christianity 3 (2021)

"Editorial: Ethik der Nächsten und Fremdenliebe /  Editorial: Ethics of love for neighbors and strangers," 3-6

Artikel

Dialog

Miszellen

Δεν υπάρχουν σχόλια: