Τρίτη 26 Απριλίου 2022

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 78/1 (2022)

Claude A. Otabela, "Note on the variant of ‘κρυφη’ in Exodus 11:2a"

Δεν υπάρχουν σχόλια: