Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 75/4 (2021)

Barbara Feichtinger, "Quid facit cum psalterio Horatius? (Hier. ep. 22,29,7): Untersuchung zu Hieronymus’ Umgang mit klassischen und biblischen Referenzen am Beispiel von Epistula 3 ad Rufinum," 389–454 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: