Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Open Access: Critical Edition of the Sahidic Version of the Gospel of John

 Hans Förster, Kerstin Sänger-Böhm and Matthias H. O. Schulz, Kritische Edition der sahidischen Version des Johannesevangeliums: Text und Dokumentation. Arbeiten zur neutestamentlichen Textforschung 56. Berlin: de Gruyter 2021

Δεν υπάρχουν σχόλια: