Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Open Theology / A new article of biblical interest in the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

Mirela Oliva, "How to Reasonably Wait for the End of the World: Aquinas and Heidegger on the Letters to the Thessalonians," 461-474


Δεν υπάρχουν σχόλια: