Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Philip La.G. du Toit, "Paul, empire and eschatology"

Δεν υπάρχουν σχόλια: