Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ThSt / In the current issue of ThSt

 Theological Studies 82/3 (2021)

  • G. P. Marcar, "Godly Diversions and Gifted Teachers: Learning Joyful Stewardship from the Birds and the Lilies with Søren Kierkegaard," 400-417 (abstract)
  • Richard Clifford, SJ, "Changing Christian Interpretations of the Old Testament," 509-530 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: