Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021

H διδασκαλία των λατινικών στην τάξη / Teaching Latin in the class

 Το θέμα της διδασκαλίας των Λατινικών απασχόλησε κι απασχολεί όχι μόνο τις χώρες του δυτικού κόσμου αλλά και την πατρίδα μας. Πόσο χρήσιμη και αναγκαία είναι μια γλώσσα η οποία χαρακτηρίζεται μάλλον αρνητικά ως "νεκρή"; Η Melinda Letts, λέκτορας των κλασικών γλωσσών στα Jesus College και Harris Manchester College στην Oxford, συζητά τα προβλήματα αλλά και τη χρησιμότητα της εκμάθησης των λατινικών μέσα στην τάξη:

"Ars longa, vita brevis: Active Latin in the Classroom"

Δεν υπάρχουν σχόλια: