Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

 Scottish Journal of Theology 74/3 (2021)

Jamie Davies, "Why Paul doesn't mention the ‘age to come’," 199-208 (abstract)

    

Δεν υπάρχουν σχόλια: