Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Ο θάνατος του Gedaliah ben Ahikam / The death of Gedaliah ben Ahikam

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Tzvi Novick (University of Notre Dame) συζητά τις βιβλικές αφηγήσεις για το θάνατο του Gedaliah ben Ahikam, την πρόσληψή τους στη μετέπειτα ραββινική παράδοση και λειτουργική πράξη του Ιουδαϊσμού: 

Tzom Gedaliah: Why Commemorate His Assassination?

Δεν υπάρχουν σχόλια: