Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Open Theology / An article of biblical interest in the current issue of Open Theology

 Open Theology 7/1 (2021)

C. A. Strine, "On the Road Again: King David as Involuntary Migrant," 401-412


Δεν υπάρχουν σχόλια: