Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Στοιχεία της αρχαίας θεωρίας της αφήγησης / Elements of Ancient Narrative Theory

 Από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter διατίθεται ελεύθερος (open access) o τόμος 74 της σειράς μελετών Narratologia. Ο συγγραφέας του, Stefan Feddern (Christian Albrecht University Kiel), παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο τα επιμέρους στοιχεία της αρχαίας αφήγησης:

Stefan Feddern, Elemente der antiken Erzähltheorie / The Elements of Ancient Narrative Theory. Narratologia 74. de Gruyter 2021


Δεν υπάρχουν σχόλια: