Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

 Hebrew Bible and Ancient Israel 10/2 (2021)

  • Lauren A. S. Monroe, Daniel E. Fleming, "Israel before the Omrides," 97-105 
  • Aren M. Maeir, "On Defining Israel: Or, Let's do the Kulturkreislehre Again!" 106-148 (abstract)
  • Daniel E. Fleming, "The Bible's Little Israel: Terminological Clasts in a Compositional Matrix," 149-186 (abstract)
  • Lauren Monroe, "On the Origins and Development of Greater Israel," 187-227 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: