Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

 Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 112/2 (2021)

  • Michael Bachmann, "Die „Opponenten“ des Paulus im (heilsgeschichtlich profilierten) Galaterbrief," 145-179 (abstract)
  • James M. Scott, "Cosmopolitanism in Gal 3:28 and the Divine Performative Speech-Act of Paul’s Gospel," 180-200 (abstract)
  • Timothy A. Brookins, "An Obligation of Thanks (2Thess 1,3): Gift and Return in Divine-Human Relationships," 201-217 (abstract)
  • Stephan Witetschek, "Wie kommt Nero ins Petrus-Martyrium?" 218-237 (abstract)
  • Benjamin A. Edsall, "“And it rushed in”: A new proposal for interpreting GJudas 57,24," 238-250 (abstract)
  • Friedrich W. Horn, "Joachim Jeremias als Paulusforscher," 251-267 (abstract)
  • Lutz Doering, "Joachim Jeremias’ Beitrag zur Erforschung des antiken Judentums," 268-294 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: