Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/1 (2021)

Peter Nagel, "How the use of the Septuagint influences the theologies of Acts 2 and Hebrews 1"

Δεν υπάρχουν σχόλια: