Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

 The Expository Times 132/12 (2021)

  • Peter Beckman, "Sirach in the Lutheran and Anglican Traditions," 533–540 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: