Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του JSPs / The current issue of JSPs

 Journal for the Study of Pseudepigrapha 31/1 (2021)

The Wisdom of Solomon

  • Emma Wasserman, "Philosophical cosmology and religious polemic: The “worship of creation” in the writings of Philo of Alexandria and the Wisdom of Solomon," 6-28 (abstract)
  • Benjamin Wold, "'Mystery' in the Wisdom of Solomon and 4QInstruction," 29-48
  • Bradley C Gregory, "The role of memory in the Wisdom of Solomon," 49-61 (abstract)
  • Mark Giszczak, "The quest of the king in the Wisdom of Solomon," 62-70 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: