Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Οpen Access: Η Μητέρα Θεών στον ελληνορωμαϊκό κόσμο / Open Access: The Mother of Gods in the Graeco-Roman World

 Διαβάστε στην ηλεκτρονική του μορφή τη μελέτη της Françoise Van Haeperen για τη λατρεία της Μητέρας Θεών στον ελληνορωμαϊκό κόσμο:

Françoise Van Haeperen, Étrangèr et ancestrale: La mère des dieux dans le monde romain. Les conférences de l’EPHE. Paris: Publications de l’École Pratique des Hautes, 2019

e-ISBN: 9782492861024


Δεν υπάρχουν σχόλια: