Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/2 (2021)

Doniwen Pietersen, "Reading a few exemplary books or texts in the Pentateuch and comparing how these books or texts portray the theme of violence and disempowerment"

Δεν υπάρχουν σχόλια: