Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Verbum et Ecclesia / A new article in the current issue of Verbum et Ecclesia

 Verbum et Ecclesia 41/1 (2020)

Dirk G. van der Merwe, "The Christian spirituality of the love of God: Conceptual and experiential perspectives emanating from the Gospel of John"


Δεν υπάρχουν σχόλια: