Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Open Access: Για τα συναισθήματα και τις αρχαίες ιουδαϊκές προσευχές / Open access: Emotions and ancient Jewish prayer

 Stefan C. Reif and Renate Egger-Wenzel, Ancient Jewish Prayers and Emotions: Emotions associated with Jewish prayer in and around the Second Temple period,  Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 26, Beriln/Boston: de Gruyter 2015

ISBN (e-book): 978-3-11-036908-3

Δεν υπάρχουν σχόλια: