Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Roman Studies / In the current issue of Journal of Roman Studies

 Journal of Roman Studies 110/2020

  • Allison L. C. Emmerson, "Re-examining Roman Death Pollution," 5-27 (abstract)
  • John Weisweiler, "The Heredity of Senatorial Status in the Principate," 29-56 (abstract)
  • Monica Hellström, "Epigraphy and Ambition: Building Inscriptions in the Hinterland of Carthage," 57-90 (abstract)
  • Katharine P. D. Huemoeller, "Freedom in Marriage? Manumission for Marriage in the Roman World," 123-139 (abstract)    

    

Δεν υπάρχουν σχόλια: