Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Open access: ένα βιβλίο για την Έξοδο και την πρόσληψή της / Open access: A book on Exodus and its reception

Judith Gärtner and Barbara Schmitz, Exodus: The Reception in Deuterocanonical and Early Jewish Literature, Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 32, Berlin/Boston: de Gruyter 2016

e-ISBN (PDF) 978-3-11-041827-9

Δεν υπάρχουν σχόλια: