Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Journal of Ancient History / In the current issue of Journal of Ancient History

 Journal of Ancient History 8/2 (2020)

  • Dominic Machado, "Collective Military Resistance and Popular Power: Views from the Late Republic (90–31 BC)," 229-255 (abstract)
  • Anna Accettola, "Josephus’ Nabataeans: a vision of Roman power in the Near East," 256-280 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: