Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Studia Theologica / In the current issue of Studia Theologica

 Studia Theologica 74/2 (2020)

Linda Joelsson, "Exorcisms as liberation: Trauma, differentiation, and social systems in Luke," 159-196 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: