Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του JAJ / The current issue of JAJ

 Journal of Ancient Judaism 11/3 (2020)

  • Samuel L. Boyd, "A Prophetic Judgement without Reprieve: The Concepts of Remnant and Law in Amos 3:12," 303–342 (abstract)
  • Liane M. Feldman, "Sanitized Sacrifice in Aramaic Levi’s Law of the Priesthood," 343–368 (abstract)
  • Ariel Feldman and Faina Feldman, "KhQ2207: An Overlooked Stone Inscription from Khirbet Qumran," 369–384 (abstract)
  • Michael L. Satlow, "Josephus’s Knowledge of Scripture," 385–417 (abstract)
  • Benjamin D. Gordon, "Health and the Origins of the Miqveh," 418–459 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: