Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Interpretation / In the current issue of Interpretation

 Interpretation 75/1 (2020)

  • Raquel S. Lettsome, "Mary’s Slave Song: The Tensions and Turnarounds of Faithfully Reading Doulē in the Magnificat," 6-18 (abstract)
  • Matthew Elia, "Slave Christologies: Augustine and the Enduring Trouble with the “Form of a Slave” (Phil 2:5–7)," 19-32 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: