Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Open Access: Using Ostraca in the Ancient World

 Ο εκδοτικός οίκος de Gruyter παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο εξής νέο βιβλίο:

Clementina Caputo and Julia Lougovaya, Using Ostraca in the Ancient World: New Discoveries and Methodologies, Materiale Textkulturen 32 (Berlin: de Gruyter 2021)

Δεν υπάρχουν σχόλια: