Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

 Journal of Early Christian Studies 28/4 (2020)

  • Michael Kochenash, "Cross-Purposes in the Gospel of Judas: What Judas Intended for Evil, God Intended for Good," 481-500 (abstract)
  • Michael Rosenberg, "'Popes' and 'Patriarchs,' Power and Pluralism: Reading Eusebius with the Mishnah," 501-524 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: