Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Open Access: The Construct of Identity in Hellenistic Judaism

Kαι ένα δεύτερο βιβλίο από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter ελεύθερο για καταφόρτωση:

Erich S. Gruen, The Construct of Identity in Hellenistic Judaism: Essays on Early Jewish Literature and History, Deuterocanonical and Cognate Literature Studies 29 (Berlin: De Gruyter, 2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια: