Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

 Vigiliae Christianae 74/4 (2020)

  • Charles H. Cosgrove, "Word and Table: The Origins of a Liturgical Sequence," 357–373 (abstract)
  • Justin J. Lee,  "Origen and 'Angelomorphic Pneumatology'," 394–410 (abstract)
  • Chiara Meccariello, "A Catalogue of Virtuous Women. Myth and Mythography in Clement of Alexandria, Stromateis 4,19,118-123," 411–432 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: