Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

 Journal of Jewish Studies 71:1 (2020)

Moshe Simon-Shoshan, "The Oven of Hakhinai: the Yerushalmi’s accounts of the banning of R. Eliezer," 25-52 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: