Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Byzantion / In the current issue of Byzantion

 Byzantion 89 (2019)

Anna Lefteratou, "From Citation to Cento: The Homeric Centos and the Imperial and Late Antique Quotation Habit," 331 - 358 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: