Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Feminist Theology / In the current issue of Feminist Theology

 Feminist Theology 29/1 (2020)

  • Dvora Lederman Daniely, "From an Angel to a Lethal Monster: Transformation and Subversion in the Story of Biblical Yael," 61-74 (abstract)
  • Jonathan Kangwa, "Women and Nature in the Book of Job: An African Eco-Feminist Reading," 75-90 (abstract)Δεν υπάρχουν σχόλια: