Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του RÉJ / In the current issue of RÉJ

 Revue des Études Juives 179/1-2 (2020)

  • Michel Roux, "Les Juifs de Phrygie et le service militaire de l'époque hellénistique à l'époque romaine," 1 - 34 (abstract)
  • Amram Tropper, "The Three Deaths of Rabbi Judah ben Bava," 35 - 61 (abstract)
  • Adiel Schremer, "The Lost Chapter: Imperialism and Jewish Society 70-135 CE," 63 - 82 (abstract)
  • Eran Schuali, "Yešu or Yešua'? A Sketch of the History of Jesus' Names in Hebrew from Antiquity to the Present," 161 - 179 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: