Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Open Theology / In the current issue of Open Theology

 Open Theology 6/1 (2020)

Jo Henderson-Merrygold, "Gendering Sarai: Reading Beyond Cisnormativity in Genesis 11:29–12:20 and 20:1–18," 496-509 


Δεν υπάρχουν σχόλια: