Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Open Access: Handbook of Stemmatology

 Στην πλατφόρμα του εκδοτικού οίκου deGruyter διατίθεται ελεύθερο ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους μελετούν τα χειρόγραφα και την ιστορία τους. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο για τη μελέτη και την καταγραφή της γενεαλογίας των χειρογράφων:

Philipp Roelli, Handbook of Stemmatology: History, Methodology, Digital Approaches. De Gruyter Reference. De Gruyter 2020 

Δεν υπάρχουν σχόλια: