Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Οι περιπέτειες ενός αρχείου / The perils of an archive

Στην ιστοσελίδα Papyrus Stories ο Mark De Kreij παρουσιάζει την ενδιαφέρουσα ιστορία ενός αρχείου στην Αντινοούπολη κατά το 2ο αι. μ.Χ., τους μηχανισμούς της γραφειοκρατίας για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του αρχείου και τα προβλήματα των αρχειοφυλάκων με την κεντρική διοίκηση:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: