Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 117:1 (2020)

  • Christoph Levin, "Typologische Christologie: Einige Beispiele," 1-20 (abstract)
  • Benjamin Schliesser, "Glaube als Ereignis: Zu einer vernachlässigten Dimension des paulinischen Glaubensverständnisses," 21-45 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: