Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 54:2 (2020)

Albert J. Coetsee, "The book of Hebrews and the Reformed view of Scripture: Hebrews echoed in Belgic Confession Articles 2–7"

Δεν υπάρχουν σχόλια: