Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Το τρέχον τεύχος του JIBS / The current issue of JIBS

Journal of Interdisciplinary Biblical Studies 1/2 (2020)
The Bible: Transgender and Genderqueer Perspectives

Δεν υπάρχουν σχόλια: